ROTUMÄÄRITELMÄ

Eurasier

Alkuperämaa: Saksa

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 291

Hyväksytty: FCI 06.01.1994, SLK-FKK 15.01.1997

Käyttötarkoitus: Seurakoira


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Yleisvaikutelma: Tasapainoisesti rakentunut, keskikokoinen,

pystykorvatyyppinen koira, jolla on pystyt korvat ja jossa esiintyy useita eri

värejä. Karvan pituuden tulee olla sellainen, että rungon mittasuhteet

erottuvat. Keskivahva luusto.


Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi.

Kuono ja kallo ovat lähes yhtä pitkät.


Käyttäytyminen/luonne: Itsevarma, rauhallinen, tasapainoinen ja korkean

ärsytyskynnyksen omaava. Valpas ja tarkkaavainen olematta äänekäs.

Isäntäväkeensä erittäin kiintynyt. Pidättyväinen vieraita kohtaan olematta

aggressiivinen. Ei riistaviettiä. Kehittyäkseen luonteeltaan rodunomaiseksi

eurasier tarvitsee jatkuvan kiinteän yhteyden isäntäväkeensä sekä

ymmärtäväisen ja kuitenkin johdonmukaisen kasvatuksen.


Pää: Tasapainoinen, kallo-osa ei liian leveä. Ylhäältä ja sivulta katsottuna pään

muoto on kiilamainen. Kuononselkä ja kallo-osa ovat yhdensuuntaiset.


Kallo-osa: Litteä otsa, jossa on selvästi havaittava otsauurre.

Selväpiirteinen niskakyhmy.


Otsapenger: Vähäinen.


Kirsu: Keskikokoinen ja mustapigmenttinen.


Kuono-osa: Ei liian karkea eikä liian suippo, kirsua kohti kapeneva.

Kuononselkä ja alaleuan luut ovat suorat.


Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset.


Leuat/hampaat/purenta: Leuat ovat vahvat ja alaleuan kaari leveä. Vahva ja

täysi hampaisto (42 hammasta hammaskaavion mukaisesti). Joko leikkaava tai

tasapurenta. Yläetuhampaat ovat joko tiiviisti alaetuhampaiden edessä tai

niitä vasten. Väli ja -poskihampaat ovat yhdessä rivissä ilman välejä. Kaikki

hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.


Posket: Hieman erottuvat.

Silmät: Tummat ja keskikokoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä

ulkonevat. Silmäaukot ovat hieman vinot. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset

ja tiiviit.


Korvat: Kiinnittyneet noin korvan tyven leveyden päähän toisistaan.

Keskikokoiset, kolmion muotoiset, pystyt ja kärjistään hieman pyöristyneet.

Korvankärjet ja otsapenkereen keskikohta muodostavat tasasivuisen kolmion.


Kaula: Keskipitkä, lihaksikas ja tasapainossa yleisvaikutelman kanssa. Tiivis

kaulanahka. Liittyy sulavasti runkoon.


Runko: Vahva, ei liian lyhytrunkoinen.


Säkä: Korostunut.


Selkä: Kiinteä, suora ja erittäin lihaksikas.


Lanne: Pitkä, leveä ja lihaksikas.


Lantio: Sivulta katsottuna suora, leveä ja vahva. Lantioluun asento on hieman

viisto.


Rintakehä: Ulottuu kyynärpäiden tasolle ja on muodoltaan soikea.

Eturinta on hyvin kehittynyt olematta esiintyöntyvä. Rintalasta ulottuu

pitkälle taakse.


Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.


Häntä: Korkealle kiinnittynyt, pyöreä ja kiinteä, paksu, kärkeä kohti kapeneva

ja tuuheakarvainen. Häntä on joko eteenpäin selän päälle tai sivulle kaartunut

tai selälle kiertynyt. Ulottuu suorana kintereeseen asti.


Raajat


Eturaajat:

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja

yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna kohtuullisesti kulmautuneet. Olka- ja

kyynärvarsi ovat lähes yhtä pitkät.


Lavat: Lihaksikkaat ja hieman viistot.


Olkavarret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.


Kyynärpäät: Rintakehän myötäiset.


Kyynärvarret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.


Ranteet: Vahvat.


Välikämmenet: Keskipitkät, edestä katsottuna täysin suorat, sivulta

katsottuna hieman viistot.


Käpälät: Soikeat, tiiviit ja kohtuullisen kaareutuneet. Kynnet ovat

vahvat ja tummapigmenttiset. Päkiät ovat kiinteät, paksut ja

mustapigmenttiset. Päkiöiden välit ovat tiheäkarvaiset.


Takaraajat:

Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset,

sivulta katsottuna kohtuullisesti kulmautuneet. Reisi ja sääri ovat lähes yhtä

pitkät.


Reidet: Keskipitkät ja vahvalihaksiset.


Polvet: Vakaat, eivät liian niukasti kulmautuneet.


Sääret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.


Kintereet: Vakaat, eivät liian matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.


Välijalat: Pitkät, leveät ja sivulta katsottuna pystysuorat.


Käpälät: Kuten etukäpälät.


Liikkeet: Maatavoittavat, hyvä potku ja hyvä ulottuvuus eteenpäin.


Nahka: Kiinteä ja pigmentoitunut.


Karvapeite:

Karva: Koko runko on tiheän pohjavillan ja keskipitkän, ei täysin

rungonmyötäisen ja karhean karvan peittämä. Kuono-osa, pään etuosa, korvat

ja raajojen etupuoli on lyhytkarvaiset. Häntä, eturaajojen takaosa (hapsut) ja

takaraajojen takaosa (housut) ovat pitkäkarvaiset. Kaulassa karva on hieman

pitempää kuin rungossa muodostamatta harjaa.


Väri: Kaikki värit ja

väriyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi puhtaan valkoinen, valkokirjava ja

maksanruskea.


Koko ja paino:

Säkäkorkeus: Urokset 52-60 cm, ihanne 56 cm ja nartut 48-56 cm,

ihanne 52 cm.


Paino: Urokset 23-32 kg, ihanne 26 kg ja nartut 18-26 kg,

ihanne 22 kg. Tärkeintä on mittasuhteiden sopusuhtaisuus, mutta keskikoko

ja -paino ovat kuitenkin tavoitteena.


Virheet: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi

suhteutettuna virheen vakavuuteen.


Hylkäävät virheet: Hermostuneisuus, arkuus, liika epäluuloisuus ja

aggressiivisuus. Taitto- ja luppakorvaisuus. Kaksoissilmäripset (distichiasis),

sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium). Liian

syvälle sijoittuneet tai liian pienet silmät. Yhden tai usemman etuhampaan tai

kulmahampaan, yhden tai useamman P3:n tai P4:n sekä yhden tai useamman

M1:n tai M2:n puutos. Epänormaalit purennat. Koukkuhäntä. Voimakas

pigmentin puute. Puuttuva sukupuolileima.


Suomen Eurasier Kerho ry. - Rotumääritelmä